Ljungbergmuseets seminarieserie Kulturens krafter

Bild

Ljungbergmuseet anordnar en seminarieserie under våren på temat Kultur som motor för regional utveckling.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Regionförbundet södra Småland

Strategiskt samtal: Enprocentregeln i praktiken

Strategiskt samtal: Enprocentregeln i praktiken

Tack till alla som deltog och medverkande i diskussioner och samtal!
Samtalsrapporter och deltagslista kommer att läggas upp här inom kort.

Lämna en kommentar

25 mars, 2013 · 14:39

Årets kulturutmärkelser utdelade

Kulturpristagare 2012

Michael Herda, Jonas Jons, Christofer Nguyen, Karin Åberg,
Anders Dahlberg, Anton Olin, Ulla-Stina Nordh och Åskar Lilja.

Den 14 december hyllade Regionförbundet södra Småland framstående kulturarbetare från Kronoberg län på regionfullmäktige. En kulturpristagare och en bubblare utsågs och fyra kulturarbetare fick kulturstipendier.

– Vi vill med Regionförbundet södra Smålands kulturpris uppmärksamma och hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län, säger Roland Gustbée, regionstyrelsens ordförande.

Kulturpris: Ulla-Stina Nordh, Riksteatern Uppvidinge

Med ett djupt engagemang som kännetecknas av omtanke och förståelse för ideellt arbete har Ulla-Stina Nordh utvecklat ”Uppvidinge-modellen” – en ny form för styrelsearbete i arrangörsföreningar. På ett inspirerande sätt delar hon med sig av sin värdefulla kunskap och erfarenhet och bidrar till att göra kulturen mer tillgänglig i länet.

Årets Bubblare: Rebels in Motion, Växjö

Rebels in Motion är en talangfull och engagerad dansgrupp som har bidragit till att stärka dansens position i länet och att sätta streetdance på kartan. Genom att arrangera öppna dansträningar, workshops och streetdance-evenemang, riktade till framförallt barn och unga, skapar de gränsöverskridande samarbeten som bidrar till en bredd i kulturutbudet.

Kulturstipendiater

Stipendiet är på 20 000 kr per stipendiat.

Karin Åberg, Växjö – Musik
Med hög grad av professionalitet och imponerande bredd rör sig Karin Åberg mellan flera roller i musiklivet- som kompositör, låtskrivare, pedagog, producent, pianist och sångerska. Hon utmärker som en möjliggörare med stor känsla för nerv och anslag i föreningen mellan text och musik i ett vackert och poetiskt uttryck.

Anders Dahlberg, Torne – Konst
Anders Dahlbergs konstnärskap är stämningsfullt och konceptuellt med ett sammansatt och fantasieggande bildspråk med alla möjligheter att utvecklas och inrymmer redan nu inlevelse, intensitet och skärpa.

Åskar Lilja, Växjö – Konst
Åskar Lilja är en framträdande kulturpersonlighet vars konstnärliga uttryck spänner över ett flertal områden. Hans konstnärskap är karaktäristiskt med en samhällskommenterande, bitande satir och ett energiskt, abstrakt måleri som är personligt och spännande med fullt av möjligheter inför framtiden.

Anton Olin, Växjö – Film och Foto
Med stor talang för det visuella uttrycket kombinerar Anton Olin med säkerhet estetik, teknik och berättade. Genom små medel och med en blick för ljus, perspektiv och detaljer som är få förunnat frammanar han en känsla av närvaro som är nödvändig för yrket som film- och stillbildsfotograf.

För mer information kontakta:

Roland Gustbée (m), ordförande regionstyrelsen, 0470-77 85 61

Helen Hägglund, samordnare kulturfrågor, 0470-72 47 37

Lämna en kommentar

Filed under Regionförbundet södra Småland

Workshop – enprocentregeln i praktiken 27 november

Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet södra Småland/Landstinget Kronoberg har i sina respektive regionala kulturplaner pekat ut behovet av ett strategiskt  arbete för att skapa rutiner i beställningen av offentlig konst i länen och principen om att avsätta 1 procent av budgeten vid större till och nybyggnationer till konstnärlig
gestaltning.

Vi bjöd därför in till en workshop i syfte att ta fram underlag till riktlinjer för tillämpning av enprocentregeln i praktiken, med metodik och kvalitetssäkring i fokus. Riktlinjerna ska kunna fungera som ett konkret hjälpmedel – en handbok för kommuner och landsting i länen som vill arbeta med enprocentregeln.

De inbjudna var personer som utifrån sina professioner och uppdrag bidrog till olika infallsvinklar i underlaget. Eva Broms från Framtidsverkstäder höll i workshopen vars övergripande fråga var:

– Vilka riktlinjer ska vi ha för att på ett kvalitetssäkrat sätt arbeta med enprocentregeln på kommunal- och landstingsnivå.

Workshopen ingick som en del i ett utvecklingsarbete vilket omfattar flera insatser. En konferens planeras den 20 mars 2013 där politiker och tjänstemän med ansvar för offentlig konst i kommuner och landsting/regionförbund i Kronoberg och Jönköpings län bjuds in för att diskutera, finslipa och förankra innehållet i en sådan handbok. En punkt
under workshopen var också att sätta samman en lista med förslag på vilka kompetenser och roller som bör ingå i detta möte.

Vi har nedan sammanställt resultaten från de olika samtalen under workshopen.

Förmiddag (Brainstorm)
– Vad kännetecknar just offentlig konst med kvalitet?
– Vad ska åstadkommas med hjälp av riktlinjer?

Eftermiddag (Dialogcafé)
– Aktörer
– Resurser
– Demokratiprocess
– Upphandling

I nästa steg kommer vi att bearbeta materialet och sätta samman förslag på riktlinjer och vi vill gärna ha din feedback. Har du synpunkter och tankar utifrån dagen och det material som sammanställts tar vi gärna emot dem.

Helen Hägglund
Samordnare kulturfrågor
Regionförbundet södra
Småland
Helen.Hagglund@rfss.se
0470-72 47 37

Mike Bode
Utvecklare Bild och form
Landstinget i Jönköpings län
Michael.Bode@lj.se
0730-395150

Deltagarlista workshop 27 november 2012

Anteckningar workshop 27 nov 2012

Lämna en kommentar

Filed under Enprocentsregeln, Regionförbundet södra Småland

Arkiven som samhällsresurs i Kronoberg

Lämna en kommentar

23 oktober, 2012 · 15:52

Carl-Oscar Karlsson årets kreativa entreprenör

Under onsdagens Innovationshelg Kronoberg delade Regionförbundet södra Småland ut utmärkelsen Årets kreativa entreprenör inom kulturområdet 2012 till Carl-Oscar Karlsson/ELAKFORM.

Motiveringen lyder:

I gränslandet mellan konst och design är Carl-Oscar Karlsson, ELAKFORM en betydelsefull kulturskapare i länet. I samarbete med restauranger, butiker och senast i raden; en dryckesimportör inom vinvärlden, arbetar Carl-Oscar via nya arenor och på ett nytt sätt för att förmedla konst och design i länet.

På ett föredömligt sätt bidrar han till regionens utveckling även genom ideellt engagemang för att skapa bättre förutsättningar för att professionella kulturskapare ska hitta fler uppdrag och kreativa miljöer att verka i.

Utdelningen ägde rum i samband med Innovationshelgen Midweek, i Fortknox Arena.

Priset till kreativ entreprenör inom kulturområdet delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Priset består av ett konstverk som pristagaren själv får välja till en kostnad av 10 000 kr.

Regionförbundets utdelning av kulturpriser och stipendier tar sin utgångspunkt i medborgarperspektiven i Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 med syfte att främja den kulturella infrastrukturen i länet.

För mer information, kontakta:
Gunnar Nordmark, ordförande Kulturberedningen, 0705 – 763 759
Helen Hägglund, samordnare kulturfrågor, 0470 – 724 737

Lyssna på intervjun med Carl-Oscar Karlsson i P4 Kronoberg

ELAKFORM:s webbplats

Lämna en kommentar

Filed under Regionförbundet södra Småland

Lokal finansiering – så gjorde vi

Hela Sverige ska leva har gett ut en inspirationsskrift om lokal finansiering. I skriften berättar elva bygder om hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina idéer. Bland annat kan du läsa om hur Tingsrydgruppen använde sig av medel ur regionförbundets fond i Crowdculture för att förverkliga sin vandringsutställning.

Här kan du ladda ner skriften Lokal finansiering – så gjorde vi

Lämna en kommentar

Filed under Regionförbundet södra Småland